Πρωτοβουλία του ΤΕΕ Θράκης για τη νομοθετική ρύθμιση των αυθαιρέτων της Πάλιάς Πόλης

Το ΤΕΕ Θράκης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την νομοθετική ρύθμιση ενός σοβαρού θέματος που αφορά την Παλιά Πόλη της Ξάνθης Το ΤΕΕ Θράκης επεξεργάστηκε και υπέβαλε πρόταση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ Ενέργειας κ. Σκρέκα και προς τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ταγαρά, με την οποία τεκμηριώνει την ανάγκη τροποποίησης συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου