Με εμβολιασμούς και φυσική παρουσία ξεκινά η ακαδημαϊκή χρονιά στο Πολυτεχνείο

Εμβολιαστικά κέντρα  για τη διευκόλυνση των φοιτητών και  στις τέσσερις πόλεις του Δημοκριτείου ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο. Στην Ξάνθη, λόγω της τοπικής αργίας, η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά την Τρίτη. Το σχετικό εμβολιαστικό κέντρο βρίσκεται στο Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής και όπως σημειώνει το Πανεπιστήμιο, έχουν ληφθεί όλα τα  απαιτούμενα μέτρα και πρωτόκολλα για την ασφάλεια