Αποτελέσματα από τις δωρεάν μαστογραφίες στο Κοινωνικό Κέντρο “Σταύρος Χαλιορής”

Το Κοινωνικό Κέντρο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» ενημερώνει τις κυρίες που έλαβαν μέρος στη δράση της δωρεάν μαστογραφίας, που διενεργήθηκε το μήνα Ιούλιο, ότι μπορούν να παραλάβουν τους φακέλους των αποτελεσμάτων τους. Η παραλαβή τους θα γίνεται από τη Γραμματεία του Κοινωνικού Κέντρου «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ» στο Μαγικό καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-13:00. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση