Ερ. Κέντρο “Αθηνά”: 3D ψηφιοποίηση της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης

Tα αποτελέσματα της ομάδας του Εργαστηρίου “Κλεψύδρα”  του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΉΝΑ – Παράρτημα Ξάνθης, παρουσιάζονται στη ΔΕΘ καθώς το έργο ολοκληρώνεται. Υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου “ΕΣΤΙΑ: Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινδύνων σε Περιοχές Πολιτιστικής Κληρονομιάς” – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται την ανάπτυξης μιας πειραματικής