“Κάτι….σκάβεται στα αρχαία Άβδηρα”. Δήλωσε συμμετοχή

Αν είσαι 8-12 ετών δήλωσε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κάτι σκάβεται στα αρχαία Άβδηρα”. Η ανασκαφή μας θα επαναληφθεί για να μπορέσετε όλοι να αισθανθείτε από κοντά τη χαρά της ανακάλυψης, να πιάσετε με τα ίδια σας τα χέρια τα αρχαία αντικείμενα, να τα συντηρήσετε και να τα βάλετε στο δικό σας μουσείο!! Σας περιμένουμε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου στον