“Κατεύθυνση”: Συγχαίρει τους μαθητές του φροντιστηρίου για τις επιτυχίες τους !

“Υπερήφανα και φέτος συγχαίρουμε τους μαθητές μας για τις επιτυχίες τους, μια χρόνια με πρωτόγνωρες δυσκολίες!!! Είμαστε υπερήφανοι για όλους σας!!” αναφέρει το Φροντιστήριο Κατεύθυνση  μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΗΠ ΟΓΛΟΥ ΠΟΛΑΤ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ ΡΑΜΠΙΕ ΙΑΤΡΙΚΉΣ – ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ.