Το πρόγραμμα της ΦΕΞ για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2021

Γιορτές Παλιάς Πόλης 2021.  Το πρόγραμμα της ΦΕΞ «η ιστορία της Ξάνθης σ’ ένα κτίριο»  Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ [10.00]  Ιστορικό  Λαογραφικό  Μουσείο Ξάνθης   Στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο της Ξάνθης ο επισκέπτης ανακαλύπτει τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που συνέβαλαν στην διαμόρφωση της νεότερης