Σοκ στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης: Ούτε ένας εισακτέος εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής !

  Oι πρόσφατες αλλαγές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ειδικά μαθήματα από το Υπουργείο Παιδείας σε συνδυασμό με την ακατανόητη και αυτοκτονική επιλογή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Ξάνθης να ορίσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο πάνω από το 16, οδήγησαν στον πλέον εμφατικό φιάσκο του νέου συστήματος καθώς στη Σχολή δεν