Οι φετινές ειδικότητες στη Σχολή του ΟΑςΔ Ξάνθης

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι κατά το σχολικό έτος 2021-22 θα λειτουργήσουν στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) Ξάνθης οι παρακάτω ειδικότητες: 1. Τεχν. Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 2. Αρτοποίας- Ζαχαροπλαστικής 3. Μαγειρικής Τέχνης 4. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων Οι ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ παρέχουν Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση(Ν.4763/2020) και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας συνδυάζει