Προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΑΝακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2021 ΕΕΤΑΑ του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2021-2022 και το παράλληλο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δείτε τα αποτελέσματα στην εφαρμογή εδώ με κωδικούς taxisnet. Σημειώνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ αναμένονται στις 20 Αυγούστου. Όσοι ενταχθούν στο