Πρόσληψη 82 σχολικών καθαριστριών στο Δήμο Ξάνθης

40 θέσεις μερικής απασχόλησης και 42 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου για σχολικές καθαρίστριες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022 ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Ανακοίνωσης 17997/9.8.2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην