Οι εθελοντές εργαζόμενοι της JTI στηρίζουν τις άπορες οικογένειες 

Μια ακόμη εθελοντική δράση που εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής της προσφοράς πραγματοποίησε πρόσφατα η JTI Ελλάδας.  Ο εθελοντισμός έχει κομβικό ρόλο στις δράσεις ΕΚΕ της εταιρείας και οι εργαζόμενοι τηρούν με συνέπεια το «Ημερολόγιο Εθελοντισμού JTI» συμμετέχοντας σε δράσεις και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα των ευάλωτων