Ανεπαίσθητη αύξηση 5% στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της Ξάνθης. 

  Σταθερότητα δείχνει το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Ξάνθης, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Ξάνθη, μέχρι την 1η Αυγούστου, παρουσίασε πολύ μικρή αύξηση +5%. Αντίστοιχη η εικόνα στην Αλεξανδρούπολη, όπου δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη