Δικαιώθηκε στο ΣτΕ και επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Χ. Φερτούν

Με την επιτροφή του Χασάνογλου Φερτούν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου έληξε μια σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης στο Δήμο Ξάνθης. Μετά την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που τον είχε καταστήσει έκπτωτο από το αξίωμα του δημοτικού συμβουλίου, αυτή έγινε