Οι πρώτοι δρόμοι που θα πάρουν φυσικό αέριο στην Ξάνθη και η πολιτική αντιπαράθεση για τα εγκαίνια

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΔΕΔΑ τις οδούς της Ξάνθης, όπου θα φτάσει το δίκτυο του φυσικού αερίου στην πρώτη φάση της επέκτασης. Πρόκειται για 94 οδούς που θα έχουν πρόσβαση τους πρώτους μήνες του έργου, με βάση το σχεδιασμό. Σύμφωνα με τους ειδικούς μηχανικούς της Ξάνθης, οι πολίτες που εντοπίζουν ότι η ιδιοκτησία τους βρίσκεται