ΕΛΜΕ Ξάνθης: Να ελεγχθούν οι εγγραφές στα Λύκεια με βάση τη χωροταξική κατανομή

Από την ΕΛΜΕ Ξάνθης κοινοποιείταιεπιστολή του ΔΣ προς τον Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης σχετικά με τις εξαιρετικά μειωμένες εγγραφές μαθητριών/τών στο 4ο Λύκειο Ξάνθης. Από το κείμενο συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις να γίνονται “επιλογές” από γονείς που αντιβαίνουν στην προβλεπόμενη χωροταξική κατανομή και σχολεία “δύο ταχυτήτων”. Αναλυτικά: Πληροφορηθήκαμε από το 4ο Λύκειο