Ενδιαφέρον για το φυσικό αέριο. Κριτική για την εξαφάνιση της ΔΕΔΔΑ μετά τα εγκαίνια

Το ενδιαφέρον του κοινού της Ξάνθης για την σύνδεση με το φυσικό αέριο των οικιακών εγκαταστάσεων είναι αρκετά μεγάλο όπως δείχνει και η κίνηση σε διάφορες πρωτοβουλίων μηχανικών για την ενημέρωση των καταναλωτών στα κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα, όμως φαίνεται να εκδηλώνεται και κριτική για το γεγονός ότι τα συνεργεία των εργολάβων (με ερωτηματικό αν έχει