Στο 4th InvestGR Forum 2021 ο Victor Crespo της JTI Ελλάδος

Στη σημασία θέσπισης ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου που να ευνοεί τις ξένες επενδύσεις, στον κρίσιμο ρόλο των ψηφιακών μέσων για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, αλλά και στην ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για τα προβλήματα και τις επιπτώσεις του λαθρεμπορίου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JTI στην Ελλάδα, κ. Victor