Μια εκπληκτική φωτογραφία αλλά και αποτύπωση της Ξάνθης του 1923

“Η εν Κιρέτσιλερ της Ξάνθης γενομένη εκδρομή … τη 21η Ιουνίου 1923” τιτλοφορείται η ανάρτηση του γνωστού ξανθιώτη ερευνητή της τοπικής ιστορίας Μανώλη Χούμα, στην οποία παραθέτει μια εκπληκτική φωτογραφία αρκετά γνωστών Ξανθιωτών του 1923 στην περιοχή της Παλιάς Χρύσας. Αναφέρει ο Μ. Χουμας: “Λίγο μετά την απελευθέρωση της ενσωματωμένης Ξάνθης στη Βουλγαρία (1913-19), η