6 νέοι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις της ΑΜΘ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, με απόφαση του Περιφερειάρχη  6 καινούργιοι, σύγχρονοι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας ΑΜΘ. Οι σταθμοί θα αποκτηθούν με πόρους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, συνολικού ύψους 700.000 €, και θα εγκατασταθούν στον αστικό ιστό των μεγαλύτερων Δήμων της Περιφέρειας, δηλαδή στις πόλεις