Οδηγίες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ενόψει του Κουρμπάν Μπαϊράμ

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας λαμβάνοντας  υπόψη ότι:   η θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ των Μουσουλμάνων συμπολιτών μας  για το έτος 2021 εορτάζεται στις 20 Ιουλίου. η διενέργεια θρησκευτικής σφαγής χωρίς αναισθησία είναι δυνατή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία,  υπό την  προϋπόθεση ότι διενεργείται σε σφαγείο. κατά τη θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ, για ενδεχόμενη