Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική” από το Δι.Πα.Ε. Καβάλας

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Δι.Πα.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ’ ότι  μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.  Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου του