Κοινοβουλευτική παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ για αποδυνάμωση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης