Έργα 105.500.000 για ανακαίνιση εστιών και άλλων κτιρίων από το ΔΠΘ

H Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης στη συνεδρίαση της 19.03.2020 αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Υλοποίηση έργου φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών υποδομών του Δ.Π.Θ. με Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005.  Η πρόταση αυτή προωθήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το κόστος ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 105.500.000,00 €.

Η πρόταση περιλαμβάνει ανάπτυξη έργων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις Πανεπιστημιουπόλεις Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής και Ξάνθης, τα οποία θα συμβάλουν τόσο στην ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας (στέγαση και σίτιση) όσο και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Πόλη Έργο Βασικά χαρακτηριστικά
Αλεξανδρούπολη Φοιτητικές εστίες 4 κτίρια 12.194,34 τ.μ. συνολικό εμβαδόν350 άτομα δυναμικότητα
Χώρος σίτισης φοιτητών 1 κτίριο 3.776,75 τ.μ. συνολικό εμβαδόν1500 άτομα
Πανεπιστημιακές κατοικίες 12 χώροι τουλάχιστον 4 ατόμων1.440,00 τ.μ. συνολικό εμβαδόν
          Κομοτηνή Φοιτητικές εστίες 2 κτίρια 9.667,36 τ.μ. εσωτερική επιφάνεια και 3.551,8 τ.μ. συνολικό εμβαδόν υπαίθριων χώρων 350 άτομα δυναμικότητα
Χώρος σίτισης φοιτητών 1 κτίριο για 2500 φοιτητές6.000 τ.μ. συνολικό εμβαδόν
Ξενώνας φιλοξενίας 1 κτίριο για 28 άτομα συνολικά660 τ.μ. συνολικό εμβαδόν
Πανεπιστημιακές κατοικίες 24 κατοικίες με 6 τμήματα των 4 κατοικιών2.880 τ.μ. συνολικό εμβαδόν
Κεντρική Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο – Πολύ-λειτουργική Εγκατάσταση εκδηλώσεων 1 κεντρικό κτίριο που θα συστεγάζει τη βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και διάφορους χώρους εκδηλώσεων.6.000 τ.μ. συνολικό εμβαδόν υπαίθριων χώρων17.000 τ.μ. συνολικό εμβαδόν χώρων
Ξάνθη Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας 1 κεντρικό κτίριο με εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα 10.000 τ.μ. εμβαδόν 5.000 τ.μ. συνολικό εμβαδόν υπαίθριων χώρων15.000 τ.μ. συνολικό εμβαδόν χώρων

 

Κτηριακές υποδομές όπως το Κέντρο Ερευνητικής Αριστείας (στην Ξάνθη) και η Κεντρική Βιβλιοθήκη – Πολυχώρος (στην Κομοτηνή) θα ενισχύσουν τη δυναμική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του για παροχή υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας προωθώντας την εξωστρέφεια,  την καινοτομία και τη σύνδεσή του με την κοινωνία – καθώς αποτελούν υποδομές ανοιχτές στους πολίτες  της Θράκης- και κατ’ επέκταση να βελτιώσει την ακαδημαϊκή του αναγνωρισιμότητα και ελκυστικότητα.

Οι υποδομές των φοιτητικών κατοικιών (στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη) θα αποτελέσουν σημαντικά έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Ο σχεδιασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τη βιώσιμη ανάπτυξή του στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται ότι θα αποτελέσει πυλώνα ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου στην περιοχή και σημαντικό σημείο της ιστορίας του.