Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης – Δεν έχουν τεθεί σε καμία «καραντίνα» μαθητές ή εκπαιδευτικοί

Μετά από δημοσιεύματα που έπεσαν στην αντίληψή μας στον ηλεκτρονικό τύπο για Σχολεία σε σχέση με τον κορονοϊό, θέλουμε να γίνει γνωστό ότι δεν έχουν τεθεί σε καμία «καραντίνα» ή άλλης μορφής περιορισμό, μαθητές ή εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας.