Πανελλαδικές 2020: Με δύο εξεταστικά συστήματα η εισαγωγή στα ΑΕΙ για τους παλαιούς αποφοίτους

Το υπουργείο Παιδείας έστειλε στα σχολεία δύο εγκυκλίους ενημερώνοντας για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ μέσω των Πανελλαδικών. Με δύο τρόπους θα μπορούν οι υποψήφιοι να εξεταστούν.

Φέτος, λοιπόν, θα ισχύσουν δύο συστήματα το «παλιό» και το «νέο», όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα όσοι διαγωνιστούν για πρώτη φορά φέτος στις Πανελλήνιες θα εξεταστούν με το νέο σύστημα, ενώ οι παλιοί απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν όποιο από τα δύο συστήματα επιθυμούν. Σημειώνεται ότι οι μαθητές που θα δώσουν φέτος στις Πανελλαδικές εξετάσεις θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει: «Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ (δηλαδή Γ΄ ημερησίου, Γ΄ τριετούς εσπερινού και Δ΄ τετραετούς εσπερινού), εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχουν υποχρεωτικά με το νέο σύστημα, ενώ οι απόφοιτοι ημερήσιου ή εσπερινού μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν με το παλαιό ή με το νέο σύστημα. Για όσους αποφοίτους επιλέξουν το παλαιό σύστημα, εκδίδεται ανάλογη εγκύκλιος». Η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και αφορά το νέο σύστημα στις Πανελλαδικές εξετάσεις αναφέρει ότι :

«Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για όλους τους υποψηφίους, η Κοινωνιολογία για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και η επιλογή μόνο 1 επιστημονικού πεδίου. Αντίθετα τα βασικά χαρακτηριστικά του παλαιού συστήματος είναι η Νεοελληνική Γλώσσα για όλους τους  υποψηφίους, τα Λατινικά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η δυνατότητα επιλογής 1 ή 2 πεδίων με 4 ή 5 μαθήματα. Τέλος τα δύο συστήματα (παλαιό/ νέο) έχουν διαφορετική εξεταστέα ύλη, διαφορετικό ποσοστό θέσεων για κάθε σύστημα, διαφορετικό τρόπο υπολογισμού μορίων κλπ. Όσοι απόφοιτοι δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το 2020, αυτοί υποβάλλουν κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο τον Ιούνιο του 2020. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής (δηλαδή από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 και εφεξής), η εισαγωγή των υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων Λυκείου) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ με το νέο σύστημα»