Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού και την εκπόνηση των πρώτων απαραίτητων μελετών αποκατάστασής της γέφυρας στην Καβάλας

Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, μόλις ενάμιση χρόνο μετά την κατάρρευση της γέφυρας μπροστά από το παλιό Νοσοκομείο Καβάλας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εγνατίας Οδού Α.Ε. για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού και την εκπόνηση των πρώτων απαραίτητων μελετών αποκατάστασής της. Ο  προϋπολογισμός των συγκεκριμένων μελετών ανέρχεται σε 212.587,76€ (πλέον ΦΠΑ) και θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός οκτώ μηνών από την υπογραφή ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο. Η γέφυρα, η οποία αποτελούσε μέρος του κεντρικού οδικού άξονα της ανατολικής πλευράς της πόλης, κατέρρευσε ξαφνικά τον περασμένο Νοέμβριο. Παρά τις εξαγγελίες μέχρι και το τέλος του 2019 δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, παρότι είχε δημιουργηθεί μείζον κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη και η διέλευση όλων των οχημάτων γίνεται μέχρι και σήμερα μέσα από στενούς δρόμους και γειτονιές