Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται να έχουν απεμπλακεί όλοι οι δήμοι από την υποχρέωση της μεταφοράς των απορριμμάτων

Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται να έχουν απεμπλακεί όλοι οι δήμοι της Περιφέρειας ΑΜΘ από την υποχρέωση της μεταφοράς των απορριμμάτων (ανακυκλώσιμων και σύμμεικτων) στους χώρους τελικής διάθεσης. Την υπηρεσία αυτή προβλέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό που προκήρυξε η ΔΙΑΑΜΑΘ για τη λειτουργία των 14 Σταθμών Μεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α.) των Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων που υπάρχουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.  Η περίοδος υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό έχει ανοίξει από την περασμένη Τετάρτη (08/01), οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και θα αποσφραγιστούν στις 6 Φεβρουαρίου. Η διάρκεια της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών μεταφοράς απορριμμάτων θα είναι διετής με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος (2+1 χρόνια). Η εκτιμώμενη αξία του έργου κυμαίνεται από 3,2 έως 4,8 εκ. ευρώ.