Μέλη του ΣΥΠΕΞΑ θα συμμετάσχει στην ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, η πλειοψηφία των υπαλλήλων της ΠΕ Ξάνθης, που είναι μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων  Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΣΥΠΕΞΑ), θα συμμετάσχει στην ετήσια γενική συνέλευση  του συλλόγου , κάνοντας χρήση της ειδικής άδειας που προβλέπεται γι΄αυτόν τον σκοπό από την ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΦΕΚ 2358/20-6-2018/τ.β.).

Παρακαλείται το κοινό να λάβει υπόψη του την παρούσα ενημέρωση προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας στην εξυπηρέτησή του την ημέρα αυτή.