Σημαντικό εργαλείο για εργαζόμενους και ανέργους το δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Ένα σημαντικό εργαλείο  έχουν στην διάθεσή τους εργαζόμενοι και άνεργοι προκειμένου να αντλήσουν την πληροφόρηση που χρειάζονται σε εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα. Πρόκειται για το γραφείο συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ που λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης.

Ένα εξειδικευμένο Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων σε πανελλαδικό επίπεδο έχει αναπτύξει εδώ και τέσσερα χρόνια το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με στόχο την παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για θέματα απασχόλησης και κατάρτισης, το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες του δικτύου δεν περιορίζονται όμως μόνο στην Ξάνθη αλλά εκτείνονται σε όλη την Περιφέρεια ενώ στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του χιλιάδες ωφελούμενοι έκαναν χρήση της πληροφόρησης και συμβουλευτικής που παρέχεται από τους επιστήμονες που το στελεχώνουν. Μια δομή που προσπαθεί ί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που υφίστανται οι εργαζόμενοι από την παρατεταμένη κρίση και τις πολιτικές αντιμετώπισής της με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης βάση της διαπιστωμένης ανάγκης αλλά και στο πλαίσιο της αποστολής και του ρόλου της ΓΣΕΕ.