Την επιτάχυνση κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου συζήτησαν Μετιος και Τσάκας

Με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) Μάριο Τσάκα, στο γραφείο του  στην Κομοτηνή όπου και συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο.

Τις διαδικασίες για το φυσικό αέριο επιχειρούν να επισπεύσουν περιφέρεια και Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου όπως διεφάνη και στην συνάντηση που έγινε μεταξύ του κυρίου Μέτιου και του κυρίου Τσάκα.

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και θα καλύψει τις πόλεις των Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Ορεστιάδας. Τελικό ζητούμενο, είναι η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς των οικιακών καταναλωτών.