Στα θρανία υποχρεωτικά νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι

Ένα-ένα σταδιακά τα κέντρα κατάρτισης του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» ανά την Ελλάδα ειδοποιούν τους νέους αγρότες που μπήκαν σε πρόγραμμα με επιδότηση το 2016 και το 2018 ότι μπορούν να προσέρχονται και να παρακολουθούν σεμινάρια, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν την επόμενη δόση της ενίσχυσής τους.

Στα θρανία καλούνται να καθίσουν νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι προκειμένου να παρακολουθήσουν σεμινάρια που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα για όσους έτυχαν επιδότησης η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική προκειμένου όχι μόνο να λάβουν την επόμενη δόση της ενίσχυσης αλλά και να μην επιστρέψουν τα ποσά τα οποία έχουν ήδη λάβει.

Η δράση στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Τα προγράμματα που  υλοποιούνται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αφορούν στην Φυτική, Ζωική και Μικτή παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των καταρτιζόμενων, περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και έχουν διάρκεια 150 ωρών, ενώ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.