Δωρεά ενός τριαξονικου φορτηγού από την εταιρεία TAP AG στο δήμο Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων απέκτησε ένα καινούριο τριαξονικό φορτηγό το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες σε χωματουργικές εργασίες του  Δήμου. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της εθελοντικής δέσμευσης του ΤΑΡ για κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις προς όφελος των περιοχων κατά μήκος της όδευσης του αγωγού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Επένδυσης  η εταιρεία ΤΑΡ η οποία αναπτύσσει το έργο του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου, εφαρμόζει πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης σε περιοχές που επηρεάζονται από τις εργασίες της εταιρείας με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις τοπικές κοινωνίες. Μέσω αυτού  του προγράμματος ένα καινούριο τριαξονικό φορτηγό προμηθεύτηκε ο Δήμος Αβδήρων από τον ΤΑΠ το οποίο θα καλύψει σημαντικές ανάγκες του Δήμου προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

Ο δήμαρχος Αβδήρων Γ. Τσιτιρίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις   υπόλοιπες δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρεία ΤΑΡ προς τον Δήμο και φυσικά να ευχαριστήσει την εταιρεία.