Με γρήγορες διαδικασίες πλέον εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο ενώπιων συμβολαιογράφου

Με διαδικασία εξπρές  εκδίδεται πλέον το συναινετικό διαζύγιο, μέσω  συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου η οποία έχει την ίδια ισχύ με τη δικαστική απόφαση όπου ορίζονται και συμφωνούνται θέματα επιμέλειας των τέκνων, επικοινωνίας των διαζευγμένων γονέων, αλλά και της διατροφής.

Με γρήγορες διαδικασίες  πλέον εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου.   Η συμφωνία “περιλαμβάνει την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων παιδιών, όταν υπάρχουν, και υποβάλλεται στο συμβολαιογράφο είτε από τους ίδιους τους συζύγους είτε με ειδικά πληρεξούσια από τους δικηγόρους τους.  Πάντως η δικηγόρος Μαρίνα Παυλίδου, αποσαφήνισε με δηλώσεις της στο Κανάλι 6,  ότι το γεγονός πως η κανονική εγγραφή των τέκνων στα δημοτολόγια  παραμένει στον πατέρα, ενώ στην μητέρα υπάρχει ενδεικτική εγγραφή, δεν επηρεάζει σε τίποτα την συμφωνία που έχει γίνει και έχει επικυρωθεί στον συμβολαιογράφο.