Εμβληματική απόφαση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων: Απολυτήρια χωρίς θρήσκευμα και ιθαγένεια

Αντισυνταγματική έκρινε ότι είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων   η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», αλλά και στη δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, προκειμένου να απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών. Με την ίδια απόφασή της η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί στα νέα δεδομένα.

Κάθε λόγο να νιώθουν δικαιωμένοι έχουν πολίτες και οργανώσεις που αντιδρούν στην αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα σχολικά έγγραφα και απολυτήρια, καθώς και όσοι γονείς ζητούν απαλλαγή των παιδιών τους από το μάθημα των Θρησκευτικών, επικαλούμενοι λόγους συνείδησης, χωρίς άλλες εξηγήσεις καθώς οριστικό τέλος στα αναχρονιστικά «πιστοποιητικά» θρησκευτικών φρονημάτων στα σχολεία βάζει η νέα εμβληματική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στο μεταξύ την αυτονόητη υποχρέωση του υπουργείου να συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνώρισε με ανακοίνωσή του το υπουργείο, αφότου παρέλαβε τη σχετική απόφαση. Έτσι, ενώ νωρίτερα η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, απέφυγε να απαντήσει σχετικά σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Alpha, ακολούθησε ανακοίνωση του υπουργείου που ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ωστόσο, και στη ανακοίνωση αυτή επισημαίνεται η «γραμμή» της κ. Κεραμέως για αναμονή απόφασης του ΣτΕ.