Ενισχύεται η ασφάλεια πρόσβασης στην πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης

Την ασφάλεια φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων  ενισχύει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με την ολοκλήρωση της μελέτης που αφορά στη δημιουργία κόμβου στην πανεπιστημιούπουλη  της Ξάνθης προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος κατά την είσοδο και την έξοδο από τον χώρο.

¨Ένα δύσκολο και επικίνδυνο σημείο είναι η Πανεπιστημιούπολη Ξάνθη ς ελλείψει κόμβου που παρέχει ασφάλεια, ένα θέμα που έβαλε σε προτεραιότητα η διοίκηση του Ιδρύματος με την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης την ευθύνη εφαρμογής της οποίας θα έχει ο δήμος Ξάνθης.

Γεγονός είναι πως στον συγκεκριμένο δρόμο αναπτύσσονται αρκετά μεγάλες ταχύτητες γεγονός που θέτει σε κίνδυνο όσους επιχειρούν να εξέλθουν ή και να εισέλθουν στην πανεπστημιούπολη. Η εφαρμογή λοιπόν της μελέτης από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου θωρακίζει τους ανθρώπους που κινούνται εντός αυτής αλλά και τους οδηγούς που διέρχονται από το σημείο. Μια σημαντική πρωτοβουλία τα οφέλη της οποίας αφορούν σε όλους τους δημότες της Ξάνθης και όχι μόνο.