Τα ισχύοντα για την αργία του δεκαπενταύγουστου υπενθυμίζει η ΓΣΕΕ

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας με ανακοίνωσή τους ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το τι ισχύει στον τρόπο αμοιβής της αργίας της 15ης Αυγούστου.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η  αργία της 15ης Αυγούστου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη,  από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες. Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει επίσης ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, γνωστότερη σαν ρεπό, με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Όπως διευκρινίζει, τέλος, η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι, για παράδειγμα από συλλογική σύμβαση εργασίας, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.