Αποζημίωση μέσω de minimis για τον αλιευτικό συνεταιρισμό Βιστωνιδας

Την δυνατότητα για πρώτη φορά στα χρονικά ν’ αποζημιωθούν αλιείς για ζημιές που υπέστησαν από καιρικές συνθήκες και φαινόμενα ανοίγει ο συνεταιρισμός ιχθυοπαραγωγών Βιστωνίδας σε συνεργασίας με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τον δρόμο για χιλιάδες παράκτιους αλιείς αλλά και ιχθυοκαλλιεργητές ώστε ν’ αποζημιώνονται μέσω των κονδυλίων de minimis της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνοιξε ο αλιευτικός συνεταιρισμός Βιστωνίδας με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πετυχαίνοντας ν’ αποζημιωθεί για τις ζημιές από παγετό που υπέστη το 2017.

Μία κίνηση που σημαίνει πολλά για όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία αφού ως γνωστό ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει τέτοιες ζημιές και οι περισσότεροι αλιείς και ιχθυοπαραγωγοί δεν είναι ασφαλισμένοι σε αυτόν με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι μέχρι σήμερα από κάθε ζημιά που θα επιβαρύνει την παραγωγή ή τον εξοπλισμό τους. Μία κατάσταση που μπορεί ν’ αντιστραφεί πλέον, μέσα από τις προσπάθειες που έγιναν τόσο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από τον αλιευτικό συνεταιρισμό Βιστωνίδας.