Το φυσικό αέριο «φθανει» σε 18 πόλεις, μέσα και η ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Προχωρούν µέσα στον Ιούνιο οι διαγωνισµοί για τα δίκτυα φυσικού αερίου σε 18 πόλεις της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Σύµφωνα µε στελέχη των τοπικών κοινωνιών, µέχρι τα τέλη Ιουνίου η ΔΕΔΑ θα προχωρήσει στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισµών για την κατασκευή των έργων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Στερεάς Ελλάδας. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη του δικτύου σε Αλεξανδρούπολη, Δράµα, Καβάλα, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Αµφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαµία, Λιβαδειά και Χαλκίδα. Με βάση το χρονοδιάγραµµα, η ανάδειξη των αναδόχων κατασκευής των έργων προµήθειας υλικών, διοίκησης και επίβλεψης έργου, καθώς και επιθεώρησης τρίτου µέρους, θα έχει ολοκληρωθεί µέσα στο καλοκαίρι. Τα έργα θα έχουν τελειώσει έως τον ∆εκέµβριο του 2021, ενώ οι συνδέσεις των τελικών καταναλωτών (οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών) θα ολοκληρωθούν µέχρι το καλοκαίρι του 2023.