Εγγυήσεις 80 εκατ. ευρώ για δανειοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων

Στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα προχωρούν τα υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη, ιδρύεται το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», με αρχικό προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ τα οποία θα εισφερθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ τη διαχείρισή του θα έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα προχωρούν τα υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη, ιδρύεται το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», με αρχικό προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ τα οποία θα εισφερθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ τη διαχείρισή του θα έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.  Στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων. Δηλαδή, οι γεωργικές επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν δάνεια από τις τράπεζες με τις οποίες θα συνεργαστεί το ΕΤαΕ, τα οποία (δάνεια) θα είναι εγγυημένα σε ένα ποσοστό. Αν και ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί, το ύψος της εγγύησης θα κινείται στα ίδια επίπεδα με ανάλογα εγγυοδοτικά εργαλεία, δηλαδή σε ποσοστό 70% έως 80% του δανείου.  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπουργική απόφαση, η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να συνεισφέρει στις παρακάτω Περιοχές Εστίασης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης:

1) Περιοχή Εστίασης 2Α: «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου, ιδίως, να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας».

2) Περιοχή Εστίασης 3Α: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων, μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις».

Όπως προαναφέρθηκε, τα 80 εκατ. ευρώ που θα δοθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ταμείο είναι ο αρχικός προϋπολογισμός, καθώς υπάρχει μελλοντική πρόβλεψη για ενδεχόμενη αύξησή του. Ωστόσο, αυτό θα κριθεί από την εξέλιξη του χρηματοδοτικού εργαλείου. Όπως προβλέπεται, στη συμφωνία μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και του ΕΤαΕ που θα υπογραφεί στο επόμενο διάστημα, κατά την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και τον στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο έργα, μπορούν να επενδυθούν πόροι από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (πακέτο Γιούνγκερ), ιδιωτικές και λοιπές ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.

Σχολιάζοντας την σύσταση του ταμείου ο κύριος Γιαννακίδης τόνισε ότι: «Προχωρούμε στη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαθέτουμε στις αγροτικές επιχειρήσεις ένα ισχυρό εργαλείο εγγυοδοσίας με πόρους 80 εκατ.ευρώ για την κάλυψη της εγγύησης στο μεγαλύτερο ποσοστό της και αποκαθιστούμε έμπρακτα την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όσα δεν είχαν γίνει σε όλη τη μεταπολίτευση έγιναν σε ένα πολύ συμπυκνωμένο πολιτικό χρόνο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό βαδίζουμε στις εκλογές περήφανοι για όσα πετύχαμε για τη χώρα και ολες τις κοινωνικές ομάδες».