Σημαντικός ο ρόλος στη διάγνωση των παθήσεων το παθολογοανατομικο εργαστήριο του νοσοκομείου Ξάνθης

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του νοσοκομείου Ξάνθης είναι το παθολογοανατομικό το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση των παθήσεων.

Αφανής γιατρός είναι όπως σημειώνει η κυρία Μαυροπούλου ο παθολογοανατόμος εκείνος δηλαδή ο επιστήμονας που διαπιστώνει μέσα από την ιστολογική εξέταση των κατάσταση και τα προβλήματα του ασθενούς προκειμένου να διευκολύνει τον ιατρό που θα αναλάβει την περίπτωσή του.

Μάλιστα η κυρία Μαυροπούλου μας ξενάγησε στο χώρο του εργαστηρίου δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για την λειτουργία του. Βέβαια οι εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης δεν σταματούν και αυτό ισχύει και στον τομέα της παθολογοανατομίας.

Κλείνοντας η κυρία Μαυροπούλου καταρρίπτει και έναν ευρέως διαδεδομένο μύθο καθώς όπως σημειώνει πως κάθε ιστός θα πρέπει να στέλνεται στα εργαστήρια. Ένα σημαντικό λοιπόν τμήμα του νοσοκομείου Ξάνθης που αποβαίνει σωτήριο για τη ζωή του ασθενούς.