Συναινετική διακυβέρνηση του δήμου Αβδήρων διαβλέπει ο Νίκος Καλιαμπακας

Εδώ και ένα χρόνο είχε ξεκινήσει η προεργασία για να επιτευχθεί τελικά η συνεργασία καθώς και το κοινό τους όραμα για τον Δήμο Αβδήρων μεταξύ του Βασίλη Τσολακίδη, του Νίκου Καλιαμπάκα και του Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ, σύμφωνα με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Καλιαμπάκα.

Με κοινό πρόγραμμα και κοινούς στόχους ξεκίνησαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους διεκδικώντας τον Δήμο Αβδήρων οι τρεις παρατάξεις του Δήμου Αβδήρων,  η «Κοινή Πορεία» του Βασίλη Τσολακίδη, η «Στροφή» του Νίκου Καλιαμπάκα και η κίνηση του Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ, πρώην Δημάρχου Σελέρου, με επικεφαλής τον Βασίλη Τσολακίδη. Μάλιστα τον νόμο του Κλεισθένη που ενθαρρύνει τις συνεργασίες πρώτοι έθεσαν σε εφαρμογή οι προαναφερόμενο με κοινό τόπο την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αβδήρων.