Παρουσίαση του β’ κύκλου της ενιαίας δράσης κρατικών “ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώω ” στο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το πρωί  στο Αμφιθέατρο του  Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου  ΑΘΗΝΑ  ενημερωτική Εκδήλωση για το Β’  Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Στην εκδήλωση παραβρέθηκε  ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης ο οποίος τόνισε ότι είναι  εξαιρετικής σημασίας η στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας   και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το πρωί  στο Αμφιθέατρο του  Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου  ΑΘΗΝΑ    ενημερωτική εκδήλωση για το Β’ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Μάλιστα ο κ. Γιαννακίδης τόνισε ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΔΠΘ και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δίνει τη δυνατότητα προώθησης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας μέσω του επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει η περιοχή μας.

Να σημειώσουμε τέλος ότι στον Α’ κύκλο της Δράσης υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις με αιτούμενη Δημόσια χρηματοδότηση 1,4 δις ευρώ που δηλώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας.