Επαναδιατυπώθηκε το όχι της Ροδόπης στον χρυσό

«Η γη της Μαρώνειας είναι πιο πολύτιμη από όλο το χρυσάφι του κόσμου». Σε αυτό το μήνυμα του Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Μαρώνειας, συνοψίζεται το συμπέρασμα εκδήλωσης γύρω από τη μεταλλουργία ή μη χρυσού στην ευρύτερη περιοχή, που έλαβε χώρα την Κυριακή 12 Μαΐου στο κτίριο της κοινότητας Μαρώνειας. Παρουσία πλήθος κόσμου, αλλά και αυτοδιοικητικών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, γειτονικών Δήμων και πολιτευόμενων σε επίπεδο περιφέρειας, αναδείχθηκαν οι κίνδυνοι από την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή και οι καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει μία τέτοια δραστηριότητα όχι μόνο για τη Μαρώνεια αλλά για όλο το νομό Ροδόπης.

Την ανοιχτή συζήτηση-εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης – Έβρου κατά του χρυσού, ο Αλιευτικός Σύλλογος Μαρώνειας και ο Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Μαρώνειας, με θέμα «Χρυσωρυχεία: Ανάπτυξη ή καταστροφή», το οποίο ανέπτυξε ως ομιλητής ο Δάνος Σεργκενλίδης ο οποίος με πολλά επιχειρήματα και παραδείγματα άλλων τόπων, κατέδειξε τις αρνητικές συνέπειες, μεταξύ των οποίων μόλυνση εδαφών, μόλυνση παράκτιων περιοχών, απαξίωση της αγροτικής οικονομίας, τεράστιες λίμνες τοξικών αποβλήτων (μεγαλύτερες των 700 στρεμμάτων), υψηλή επικινδυνότητα των φραγμάτων των λιμνών για ατυχήματα με βαρύτατες συνέπειες ενώ το μήνυμά του ήταν σαφές. «Όχι στα χρυσωρυχεία – ναι στην βιώσιμη ανάπτυξη» με το οποίο συντάχθηκαν όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι του Νομού Ροδόπης.