Αναμετάδοση των αποτελεσμάτων με γρήγορο και ασφαλή τρόπο λογω μιας νέας εφαρμογής που θα λειτουργήσει στο πρωτοδικείο Ξάνθης

Το έργο των εκλογών απευθύνεται αποκλειστικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, που αναλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία των εκλογικών αποτελεσμάτων από τα κατά τόπους πρωτοδικεία  για την αμεσότερη ενημέρωση του κοινού.  Μία νέα εφαρμογή που θα λειτουργήσει στο πρωτοδικείο της Ξάνθης θα εξασφαλίσει την πιο γρήγορη και ασφαλή αναμετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Ξάνθη ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου.

Τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα είναι αρμοδιότητα του υπουργείου εσωτερικών και των κατά τόπους πρωτοδικείων, κάτι που αναγκαστικά σημαίνει χρονοβόρα επεξεργασία που διαρκεί αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με τον κ. Αλμπανόπουλο η αναμεταδοση των αποτελεσμάτων στην ερχόμενη εκλογική διαδικασία θα γίνει πολύ πιο γρήγορα και με ασφαλή τρόπο λόγω μίας  νέας εφαρμογής που θα λειτουργήσει στο πρωτοδικείο Ξάνθης  στις εκλογές της 26ης Μαΐου.  Η Computer Consulting σε συνεργασία με την SingularLogic,   αναλαμβάνει να επιβλέπει την όλη διαδικασία ως προς την ηλεκτρονική καταγραφή και αναμετάδοση των αποτελεσμάτων στην Ξάνθη.

Η όλη διαδικασία αφορά μία προεργασία που θα γίνει προ των εκλογών με την ηλεκτρονική καταγραφή των συνδυασμών και των υποψηφίων που έχουν κατατεθεί στα κατά τόπους πρωτοδικεία.