Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιοχή στο επίκεντρου του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων και η εμπλοκή των νέων επιστημόνων στην παραγωγική διαδικασία είναι το νέο μοντέλο στο οποίο εστιάζει η κυβέρνηση και το υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που δυστυχώς ορισμένοι αφήνουν ανεκμετάλλευτα όπως τονίζει ο υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης.

Ένα νέο οικονομικό μοντέλο είναι αυτό που προκρίνει για την περιοχή η κυβέρνηση και το υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης εκμεταλλευόμενοι όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που μένουν ανεκμετάλλευτα λόγω έλλειψης διάθεσης συνεργασίας τοπικών παραγόντων τόνισε ο υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης

Αναξιοποίητα από το δήμο Ξάνθης τα διαθέσιμα εργαλεία

Μάλιστα αναφερόμενος ειδικά στο δήμο Ξάνθης επεσήμανε την ολιγωρία της δημοτικής αρχής να αξιοποιήσει τα εργαλεία που διατίθενται σε αντίθεση με άλλους δήμους .