Στις 10 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Ξάνθης

Στις 10 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στις προϊσταμένες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου της Ξάνθης  που επιθυμούν οι γονείς. Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Μαΐου  ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν περίπου στα τέλη Αυγούστου.

Από την ερχόμενη Παρασκευή 10 Μαΐου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλουν αίτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης ενώ

Τριμελής επιτροπή θα συνεδριάσει στην συνέχεια  και  θα ελέγξει τις αιτήσεις των γονέων οι οποίες θα γίνουν στους παιδικούς σταθμούς της αρεσκείας τους. Στην συνέχεια θα γίνει ο έλεγχος των αιτήσεων και η αρμόδια επιτροπή  θα   αποφασίσει για την επιλογή των φιλοξενουμένων νηπίων, βάση συγκεκριμένων  κριτηρίων. Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης θα αναρτηθούν  στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς.  Εντωμεταξύ ο κ. Θεοδωρίδης τόνισε ότι τα μισά παιδιά που θα δεχθούν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ξάνθης προέρχονται από  επανεγγραφές και είναι περίπου 500 ενώ για τους βρεφικούς, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Θεοδωρίδης κάθε σταθμός θα δεχτεί περίπου 10 παιδιά ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και για αυτό το  λόγο δεν καλύπτεται και η ζήτηση όσον αφορά στις εγγραφές για τα βρέφη.

Τις αιτήσεις για τις εγγραφές  μπορούν να τις προμηθεύονται οι γονείς  από  τα γραφεία των παιδικών σταθμών που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους  και η αίτηση περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλλουν οι γονείς και τα οποία είναι :

1.Εντυπο Αίτησης εγγραφής

2.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικ. έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση

  1. Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως  από παιδίατρο
  2.  Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση  Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής του παιδιού από το Σταθμό
  3. Δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας των γονέων

6.Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση

Τέλος ο κ. Θεοδωρίδης ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν περίπου στα τέλη Αυγούστου ενώ η λειτουργία των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.