Ποιότητα και συμμετοχικοτητα οι κύριοι άξονες της παράταξης πολίτες για την Ξάνθη για τον πολιτισμό

Μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών συνθέτουν το όραμα της παράταξης Πολίτες για την Ξάνθη για τον πολιτισμό με γνώμονα πάντα την ποιότητα και τον σεβασμό στην έννοια πολιτισμός.  Η ποιότητα και η συμμετοχικότητα είναι οι κύριοι άξονες του προγράμματος Πολίτες για την Ξάνθη σε ότι αφορά στο κεφάλαιο πολιτισμός. Ωστόσο όπως πολύ εύστοχα δηλώνει η κυρία Παγουλάτου ο πολιτισμός είναι μια ευρεία έννοια που εμπεριέχει κάθε τι που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών.