Μηδενικά φόρου τα περισσότερα εκκαθαριστικά και φέτος

Ξεπέρασαν τις 316.000 οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση για τα περσινά εισοδήματα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Βέβαια τα εκκαθαριστικά σημειώματα είναι πολύ περισσότερα διότι από φέτος εκδίδονται χωριστά για τον ή την σύζυγο.

Μέχρι στιγμής πάντως έχουν εκδοθεί 427.118 εκκαθαριστικά σημειώματα, εκ των οποίων τα 95.442 είναι χρεωστικά (22,35%), με τον μέσο φόρο που καλούνται να πληρώσουν οι παραλήπτες τους να φτάνει τα 519 ευρώ.

Τα πιστωτικά εκκαθαριστικά φτάνουν τα 49.718 (11,64%) με το προς επιστροφή ποσό να φτάνει τα 283 ευρώ. Μηδενικού φόρου είναι 281.958 εκκαθαριστικά που ανέρχονται στο 66% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.

Η εφαρμογή του Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις άνοιξε φέτος νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους φορολογούμενους και τους φοροτεχνικούς προκειμένου να εκπληρώσουν τη σημαντικότερη φορολογική υποχρέωση της χρονιάς. Τα βασικά σημεία που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι τα εξής:

–  Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων λήγει στις 30 Ιουνίου, εκτός και αν υπάρξει παράταση, που είναι ένα σενάριο εξαιρετικά πιθανό.

–  Ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου χωρίς έκπτωση στην εφάπαξ εξόφληση του επιπλέον φόρου που έχει βεβαιωθεί από την Εφορία.

–  Οι φορολογούμενοι θα πρέπει, εκτός από τη βασική φόρμα της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή το Ε1, να υποβάλουν έως και δύο συνοδευτικά έντυπα, δηλαδή την αναλυτική κατάσταση ενοικίων (Ε2) και τα πληροφοριακά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας (Ε3). Για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή ακίνητα οι συνοδευτικές φόρμες θα πρέπει να υποβληθούν πριν από την υποβολή του Ε1.

–  Τα έγγαμα ζευγάρια υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση (εκτός και αν ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση). Τα εκκαθαριστικά σημειώματα είναι ξεχωριστά.