148.000 Ευρώ στους δήμους της Ροδόπης και της Ξάνθης για προληπτικό καθαρισμό βλάστησης

Υπουργείο Εσωτερικών

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, ενισχύονται οι δήμοι τόσο της Ροδόπης όσο και της Ξάνθης με το ποσό των 148.000 ευρώ αντίστοιχα αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, με σκοπό την άμβλυνση των κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, αλλά και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και εκτάσεις.